مراکز خرید محلی کیش

Local Shopping kish

مراکز خرید محلی کیش قلب  تپنده اقتصاد کیش است، بازار سنتی کیش از قدیم فعال بوده و امروز همچنان نقش عمده ای در عرضه انواع محصولات دارند به بازارهای بومی و محلی هر شهری از ایران که سر بزنید، شیفته رنگ، ذوق و سلیقه و اعجاز سر پنجه های هنرمندانه مردان و زنان این مرز و بوم می شوید که تنها با اتکا به اندوخته های معنوی و ذوق ایرانی نه تنها امرار معاش می کنند، بلکه گوشه ای از هویت و میراث اصیل اجدادی شان را به نمایش می گذارند.

استفاده ازکالاها ومحصولات سنتی وتازگی محصولات وازبین رفتن واسطه هاوحضور کشاورزان وافراد محلی را میتوان ازمزیت های این گونه بازارها دانست از نگاه دیگر چنین بازارهایی فرصت مناسبی برای اشتغال زایی ایجاد می کند، از بازارها ی محلی و مراکز خرید کیش میتوان به صدف ، گلستان و حافظ اشاره کرد

تور کیش