آداب و رسوم عید قربان در کیش

آداب و رسوم عید قربان در کیش

عيد قربان در کیش و عيد فطر كه بوميان آن را عيدين کیش مي نامند مانند عيد نوروز از بزرگترين و باشكوه ترين اعياد نزد بوميان جزيره کیش است. صبح روز عيد ساعتي قبل از شروع نماز بانگ "الصلوات يا عبادالله ، الصلوات يرحكم الله " مؤذن مردان را براي خواندن نماز به مسجد فرا مي خواند. نماز عيد براي مردان كيش به صورت جماعت خوانده مي شود و در گذشته تمام مردان و پسران جوان و نوجوان در نماز عيد شركت مي كردند. زنان بومي نيز اعم از شيعه و اهل سنت نماز عيد را در منزل مي خوانند و سپس مقدمات پذيرايي ميهمانان را فراهم مي كنند. نماز عيد بنا بر عقيده بوميان بايد در بيرون از محوطه آبادي برگزار شود. نماز اهل سنت در محوطه اي باز كه هم اكنون ساختمان شركت مهندسي در آن داير شده است و نماز شيعيان در فضاي باز واقع در روبروي بازار مريم كنوني برگزار مي شود مكان ثابتي داشت. در سالهاي اخير عيد اهل سنت در مسجد و نماز عيد شيعيان در مسجد و گاه در فضاي باز برگزار مي شود. پس از پايان نماز شيعيان بومي به ديدار اهل قبور رفته و فاتحه مي خوانند.


عید قربان در کیش(عيدين) 3 تا 5 روز است و مراسم ديد و بازديد در اين روزها برگزار مي شود. در اين روزها گرفتن عيدي با پوشيدن لباس نو و آشتي عمومي مرسوم است.
از آداب و رسوم که  در عید قربان کیش انجام می شود سبز كردن گندم و به آب انداختن آن و درست كردن تاب و تاب بازی بود كه در سالهای اخیر نشانه ای از آن به چشم نمی خورد. افراد میانسال روز عرفه را روزه می گیرند و روز عیدخانواده هایی كه وضعیت مالی خوبی دارند قربانی می كنند و اعتقاد بر این است كه حجاج بهتر است با دست خود عمل قربانی را انجام دهند.  گوشت قربانی را سه قسمت كرده و قسمتی را برای مصرف خانواده و دو قسمت دیگر را برای نیازمندان توزیع می كنند كه به این قربانی ضحیحه گویند. نوعی دیگر از قربانی عجیجه(عقیقه) است كه زمان مشخصی ندارد و پدران كیشی برای فرزندان خود انجام می دهند به طوری كه برای فرزند پسر دو گوسفند و برای فرزند دختر یك گوسفند در صورت امكان قربانی می كنند.

 

تور کیش